PDA

View Full Version : Third Generation Gravity Children 1. [Blast King] Hoshigaki Hayato
 2. [Magnet Queen] Takeuchi Shiori
 3. [Pledge Royalty] Kagamine Len & Rin
 4. [Silk Queen] Senjumaru Shutara
 5. [Talon Queen] Kawashima Tayuya
 6. [Dream Queen] Tsukino Mizuki
 7. [Light King] Yoshida Akira
 8. [Feather Queen] Inori Yuzuriha
 9. [Rumble Queen] Hyuga Nanami
 10. [Smog Queen] Shiraki Harumi
 11. [Combustion Queen] Yuuzuki Sumiko
 12. [Tempest Queen] Hikawa Ryoko
 13. [Blaze King] Sawada Natsu
 14. [Pulse King] Akashi Takao
 15. [Mirror King] Haizaki Rokuro
 16. [Spine King] Yuki Juudai
 17. [Shadow King] Kuroko Tatsuya
 18. [Flame Queen] Kujo Jolyne